AVG Anti-Rootkit Free 1.1.0.42

AVG Anti-Rootkit Free 1.1.0.42

AVG Technologies – Freeware –
ra khỏi 61 phiếu
4 Stars User Rating
AVG Anti-Rootkit Free is a powerful tool with state-of-the-art technology for the detection and removal of rootkits. Easy to use fast and efficient detection Advanced powerful cleaning driver.

Tổng quan

AVG Anti-Rootkit Free là một Freeware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi AVG Technologies.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của AVG Anti-Rootkit Free là 1.1.0.42, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

AVG Anti-Rootkit Free đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của AVG Anti-Rootkit Free đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho AVG Anti-Rootkit Free!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có AVG Anti-Rootkit Free cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản